Beken oinarriak

Beken oinarriak

Xedapen arautzaileak:

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 28koa, SPRI Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira "Global Training" 2019 laguntza programa arautzen duten oinarriak, eta beketarako oinarria egiten baita.

HELBURUA:

 • Gazteen profesionalizazioa eta nazioarteratzea bultzatzea beraien jarduera profesionalarekin lotutako nazioarteko praktikak eginez.
 • Nazioarteko prestakuntza praktikoko jardueretan parte hartzen duten gazteek euren garapen pertsonala eta profesionala hobetzeko ezagutza, jarrera eta kualifikazioak jasotzea, erabiltzea eta garatzea, lan-merkatuan parte hartuz.

BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

 • 30 urte baino gutxiago izatea (2019ko urtarrilaren 1ean)
 • Ikasketa titulu bat izatea (Goi Mailako Heziketa Zikloa, Gradua, Masterra, Doktoretza, Lizentziatura, Diplomatura...)
 • Ingeles maila B2 unibertsitate tituludunen kasuan; B1 Goi Mailako heziketa zikloetako tituludunentzat
 • EAEan erroldatuta egotea (gutxieneko 12 hilabetetako antzinatasunarekin) eskaera egiterako momentuan
 • 6 hilabete baino gehiagoz atzerriko praktika programaren batean aurrez onuraduna ez izana (Ikasle izan zaren bitartean egindako Erasmus+ mugikortasunak nahiz praktikak ez dira kontutan hartuko)

BEKADUNAK AUKERATZEKO IRIZPIDEAK:

 • Curriculum vitaearen azterketa eta balorazioa:
 • Titulazioa
 • Prestakuntza osagarria
 • Izandako esperientziak edo egindako praktikak
 • Hizkuntza titulua / hizkuntza froga: 2015tik aurrera lortutako B2 edo B1 maila ziurtatuko duen titulu ofiziala izanez gero, ez da beharrezkoa izango ingeles froga egitea. 
 • Elkarrizketa, hautaketa egingo duen epaimahaiarekin. Hautagaia beka hauetarako definitu den profil orokorrera egokitzen den baloratuko du.
 • Hautagaiaren profila eta praktikak egingo diren atzerriko enpresak edo erakundeak eskatzen duen profila egokitzea

 

BEKA PROGRAMAK ESKAINTZEN DITUEN ESTALDURAK 

 • Prestakuntza teoriko espezializatua: 50 ordu, Mondragon Unibertsitatea - Deustuko Unibertsitatea kontsortzioaren kontura. presentziala eta ezinbestekoa izango da.
 • Laguntza ekonomikoa: 1400€/hileko. Laguntza honekin, bekadunak bere gain hartuko ditu ondorengo hauek: joan-etorriko bidaia gastuak, ostatua eta mantenua, Gizarte Segurantzan alta ematea, bisatuak jaulkitzea eta txertoak (behar izanez gero).
 • Bidaia, gaisotasun, istripu eta ardura zibil estaldurak dituen asegurua.

ONLINE ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Nortasun agiriaren fotokopia.
 • Curriculum Vitae (ingelesez eta gaztelaniaz).
 • Errolda ziurtagiria. Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea frogatzen duen ziurtagiria, eskabidea aurkeztuko den unetik zenbatzen hasi eta gutxienez aurreko 12 hilabeteetan, edo epe txikiagoan ikasketak direla medio izangaiak EAEtik kanpo.
 • 1) Egindako ikasketen tituluaren fotokopia edo, 2) titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izana ziurtatzen duen tituluaren gordekin ofizialaren fotokopia edo, 3) Graduko ikasleentzat, 240 ECTS kredituak bete dituzula dioen espediente akademikoa edo ziurtagiri ofiziala.
 • 2015 eta 2019 artean lortutako B2 (unibertsitate tituludunentzat) edo B1 ( Goi Mailako Heziketa Zikloko tituludunentzat) ingeles maila ziurtatuko duen titulu ofizialaren fotokopia (izanez gero).
 • Egindako ikastaroen eta lan esperientziaren ziurtagirien fotokopiak. Ez dira kontutan hartuko, eskaera egin den unean, agiriz justifikatuta ez dagoen ikastaro edo esperientziarik.
 • Zinpeko adierazpena.
Eskaera egitean (online bete beharko duzu), emailez eta email bakar batean bidali beharko dituzu dokumentu guzti hauek, ondorengo email helbidera: globaltraining@deusto.es
(Gaia: BEGT2019-hautagaiaren izen-abizenak). Zure eskaera ez da kontutan hartuko, dokumentu guztiak dagozkion epean jaso ezean. 
Aukeratua izanez gero, eskatu diren agiri guztiak konpultsatuta edo erkatuta aurkeztu egin beharko dira (postaz zein eskura entregatuz). Eskaeran adierazitako guztia agiriz ziurtatu ezina gertatuz gero, hautagaia Global Training 2019 programaren deialditik kanpo geratu ahal izango da.

EGUTEGIA 

 • Eskaera epea: uztailaren 15etik irailaren 13ra (12.00 CET)
 • Ingeles frogak: iraila bukaera
 • Elkarrizketa pertsonalak: urriko lehen hamabostaldian
 • Aukeratuen zerrendak argitaratzea: urriko bigarren hamabostaldian
 • Prestakuntza: azaroan lehen hamabostaldian

Informazio gehiago

Mondragon Unibertsitatea

Loramendi 4, 20500 Arrasate (Gipuzkoa)
T. +34 607 269 006


globaltraining@mondragon.edu

 

Informazio gehiago

Deustuko Unibertsitatea

Avda Universidades, 24 ES-48007 - Bilbao
T. +34 944 13 93 51
Camino de Mundaiz, 50 ES-20012 - Donostia - San Sebastian
T. +34 943 32 62 02
globaltraining@deusto.es